સેલંબા ટાઉન માં સમગ્ર પરિસ્થિતિ સંપુર્ણ પણે કાબુમાં – નર્મદા જીલ્લા પોલીસ

સેલંબા, (નર્મદા) આશિક પઠાણ :-

નર્મદા જીલ્લાના સેલંબા ટાઉનમાં નીકળેલ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા શોર્યયાત્રા દરમ્યાન બનેલ બનાવ હાલ સંપુર્ણ કાબુમાં છે. જીલ્લાના પોલીસ વડા તથા જીલ્લાની તમામ બ્રાંચોની પોલીસ સેલંબા ખાતે હાજર છે. પરિસ્થિતી છેલ્લા બે કલાકથી સંપુર્ણ કાબુમાં છે,. હાલ સેલંબા ટાઉનમાં શાંતી છે. પોલીસનું ફ્લેગ માર્ચ ચાલુ છે. શોર્યયાત્રા ફરીથી શાંતિપુર્ણ રીતે પસાર થઇ ગયેલ છે. બનેલ બનાવ બાબતે સંડોવાયેલ ઇસમોને રાઉન્ડ અપ કરવાની તથા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા અંગે ગુના દાખલ કરવાની તજવીજ ચાલુ હોવાનુ નર્મદા જીલ્લા પોલીસ પોલીસ તરફ થી જાહેર કરવામાં આવ્યુ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here