બાબરા માર્કેટીંગ યાર્ડ એક મહિના બાદ ફરી થયું ધમધમતું…યાર્ડમાં દરોજ ૨૦ જેટલા ખેડુતોના રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે

બાબરા,

પ્રતિનિધિ :- હિરેન ચૌહાણ

બાબરા માર્કેટીંગ યાર્ડ કોરોનાને લઈ છેલ્લા એક માસ થી બંધ હતું. એક માસ બાદ ફરી બાબરા યાર્ડ ધમધમતું થયું છે. રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ ખેડુતો પોતાનો માલ વેચવા આવી રહ્યા છે. હાલ બાબરા યાર્ડમાં રોજ ૨૦ જેટલા ખેડુતોના રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે. અને રોજ ૨૦ જેટલા ખેડુતોને માર્કેટીંગ યાર્ડના સતાધીશો માલ વેચવા બોલાવે છે.
સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ રાખીને માલની હરાજી કરવામાં આવે છે. તો વેપારીઓ પણ સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ રાખી માલની ખેડુતો પાસેથી ખરીદી કરે છે. માર્કેટીંગ યાર્ડના વાઈસ ચેરમેનએ જણાવ્યું હતું કે અમારૂ માર્કેટીંગ યાર્ડ રોજ ૨૦ જેટલા ખેડુતોનું રજિસ્ટ્રેશન કરે છે. અને ખેડુતોને ફોન કરી ખેડુતોનો માલ વેચવા માટે બોલાવાય છે. ગવર્નમેન્ટના રોજ પ્રમાણે અમે માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હરાજી કરીએ છીએ તો ખેડુતોને પોતાના માલના રૂપિયા પણ ઉચા આવે છે. પહેલા દિવસે ૧૨ જેટલા ખેડુતો અને આજે ૨૦ ખેડુતો જીરું, ઘઉં, અને ચણા લઈને વેચવા માટે આવ્યા હતા. અને સારા એવા ભાવ પણ ખેડુતોને મળ્યા હતા. સારા ભાવ મળતા જગતનો તાત રાજી જોવા મળ્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here