પંચમહાલ જિલ્લામાં વર્ષ 2020-21ની સહાય યોજનાઓ માટે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પુન : ખુલ્લુ મૂકવામાં આવ્યું…

ગોધરા,(પંચમહાલ)
ઈશ્હાક રાંટા

જિલ્લાના ખેડૂત મિત્રો તા.31/05/2020 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે

જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર 2020-21ના વર્ષ માટે ખેતીવાડી ખાતાની વિવિધ સહાય યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે તા. 01/03/2020 થી તા. 31/04/2020 સુધી આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લુ મૂકવામાં આવ્યું હતું. જો કે કોવિડ-19 સંક્રમણના ફેલાવાને રોકવા લાગુ કરાયેલ લોક ડાઉનના કારણે કેટલાક ખેડૂતો ઓનલાઈન અરજી કરવાથી વંચિત રહી ગયા હોવાની રજૂઆતો મળી હતી. જેને ધ્યાને લઈને વર્ષ 2020-21ની અરજીઓ કરવા માટે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ તા.05/05/2020 થી તા.31/05/2020 સુધી પુનઃ ખોલવામાં આવ્યું છે, જેનો લાભ ખેડૂત મિત્રોને લેવા આ યાદીમાં જણાવાયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here