નર્મદા : નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર મનોજ કોઠારીએ ત્રણ ૧૯૬૨ મોબાઇલ પશુવાનનું લોકાર્પણ કરીને લીલી ઝંડી ફરકાવીને કરાવ્યું પ્રસ્થાન…

રાજપીપલા,(નર્મદા)
આશિક પઠાણ

૧૯૬૨ મોબાઇલ પશુ દવાખાનાની સેવા પશુપાલકો માટે આશીર્વાદ બની રહેવાની હિમાયત કરતાં જિલ્લાના પશુપાલન અધિકારીશ્રી ડૉ. જે.આર.દવે

નર્મદા જિલ્લાના પશુપાલકોને પોતાના પશુઓને ઝડપથી નિ:શુલ્ક ઘરે બેઠા સારવાર મળી રહે તે હેતુસર જિલ્લામાં ત્રણ મોબાઇલ પશુ દવાખાનાની એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવામાં આવી છે. જેને આજે જિલ્લા કલેક્ટર મનોજ કોઠારી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડૉ. જિન્સી વિલીયમ, જિલ્લા પંચાયતના ઉત્પાદન, સહકાર અને સિંચાઇ સમિતિના ચેરમેન શંકુતલાબેન વસાવા, જિલ્લાના પશુપાલન અધિકારી ડૉ. જે.આર.દવે, ઘનિષ્ઠ પશુસુધારણા યોજનાના નાયબ પશુપાલન નિયામક ડૉ. જે.વી.વસાવા તથા પશુપાલન સ્ટાફ અને GVK ના પ્રતિનિધિની ઉપસ્થિતિમાં રિબીન કાપીને ૧૯૬૨ મોબાઇલ પશુવાનનું લોકાર્પણ કલેક્ટર કચેરીના સંકુલમાંથી લીલી ઝંડી ફરકારવીને પ્રસ્થાન કરાવાયું હતું.

આ પ્રસંગે જિલ્લાના પશુપાલન અધિકારી ડૉ. જે.આર. દવેએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના પશુપાલકોને નિ;શુલ્ક પશુ સારવાર મળી રહે તે હેતુથી GVK દ્વારા પી.પી.પી મોડલથી ૧૦ ગામદીઠ એક મોબાઇલ પશુ દવાખાનાની યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. ત્યારે નર્મદા જિલ્લાને આજે ૩ મોબાઇલ પશુ દવાખાનાની પ્રથમ તબ્ક્કાની ફાળવણી થતાં મોબાઇલ વાનનું આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ યોજનાથી પશુપાલકો ૧૯૬૨ ટોલ નંબર પર ફોન કરી તેમના પશુઓને ૩૬૫ દિવસ સવારે ૭:૦૦ થી રાત્રે ૭:૦૦ કલાક સુધી ઘરે બેઠા નિ;શુલ્ક પશુસારવાર કરાવી શકશે. આ યોજના પશુપાલકો માટે આશીર્વાદ રૂપ બની રહેશે. વધુમાં તેઓએ ઉમેર્યું હતું કે, જિલ્લામાં આવી કુલ ૧૬ મોબાઇલ પશુ દવાખાનાની મંજુરી મળેલ છે તેનાથી જિલ્લાના કુલ ૧૬૦ ગામોના ૧ લાખથી વધારે પશુઓને સારવાર મળી રહેવાની હિમાયત કરી હતી.

આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટર મનોજ કોઠારી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડૉ. જિન્સી વિલીયમ, જિલ્લાના ઉત્પાદન, સહકાર અને સિંચાઇ સમિતિના ચેરમેન શંકુતલાબેન વસાવાને મોબાઇલ પશુ દવાખાના યોજનાની જિલ્લાના પશુપાલન અધિકારી ડૉ. જે.આર.દવે ઉપલબ્ધ સુવિધાની વિસ્તૃત માહિતી પુરી પાડી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here