નર્મદા જિલ્લામાં કોરોનાવાયરસ સંદર્ભે કોઈ 465 કેસ કરી 966.ઈસમો વિરુદ્ધ જાહેરનામાના ભંગ બદલ કાર્યવાહી કરવામાં આવી

રાજપીપળા ,

પ્રતિનિધિ :- મનોજ પારેખ (સેલંબા)

કુલ 700 વાહનો ડીટેઈન કરી કુલ રૂ. 2,04,100/- નો દંડ વસુલ કરવામાં આવ્યો

નર્મદા પોલીસ દ્વારા નર્મદા જિલ્લામાં લોકડાઉન માં નર્મદા પોલીસ દ્વારા જિલ્લાના અલગ અલગ જગ્યાએ, ડ્રોન તેમજ સીસીટીવી તેમજ અન્ય રીતે ચાંપતી નજર રાખી તથા જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે તારીખ 25 /3 /20 થી આજદિન સુધી કુલ 465 કરવામાં આવે છે. જે પૈકી ડ્રોન દ્વારા કુલ 34 તથા સીસીટીવીના કુલ 19 કેશો સહિત કુલ 966 ઈસમોને અટક કરી તેઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.
તેમજ લોક ડાઉન ની અવગણના કરી રોડ ઉપર વાહનો સાથે ફરતા તા 25/3 /20 થી આજદિન સુધી કુલ 700 વાહનો ડિટેઇન કરી કુલ 204100 /- નો દંડ વસુલ કરવામાં આવ્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here