નર્મદા જિલ્લાનુ ધો. 10 નુ માત્ર 61.01 ટકા પરિણામ…

રાજપીપલા,(નર્મદા)
આશિક પઠાણ

ગતવર્ષ 2019 ના પરિણામ કરતાં આ વર્ષે 5.55 ટકા ઓછુ પરિણામ આવતાં વાલી વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે નિરાશા

A1 ગ્રેડ મા માત્ર 3 જ વિદ્યાર્થી પાસ થયા

જીલ્લામા 100 ટકા પરિણામ વાળી 9 શાળા જયારે 10 ટકાથી પણ ઓછા પરિણામ વાળી 4 શાળાઓ

રાજયમા ધો. 10 નુ માત્ર 60.64 % પરિણામ

રાજ્યમાં ધોરણ 10 નું નિરાશા જનક પરિણામ આવ્યું છે. આજે ધોરણ 10 નું 60.64 ટકા પરિણામ આવતા વિદ્યાર્થીઓ નિરાશ થયા છે. સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર સપ્રેડા 94.87 ટકા પરિણામ આવેલ છે. તો સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર રૂવાબારીનું 14.09 % આવેલ છે. આજે રાજ્યમાં સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો સુરત બન્યો હતો. જેનું પરિણામ 74.66% આવેલ છે. ઓછું પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો દાહોદનું પરિણામ 47.47% આવ્યુંછે.

નર્મદા જિલ્લાના પરિણામની વાત કરીએ તો 61.01 ટકા જેટલું નીચું પરિણામ નર્મદા જિલ્લાનુ આવેલ છે, જે ગતવર્ષ કરતાં 5.55 ટકા જેટલું ઓછું હોયને વિદ્યાર્થીઓ સહિત વાલીઓમાં ચિંતાજનક બન્યુ હતું. 2019 મા જીલ્લાનુ પરીણામ 66.56 ટકા આવ્યુ હતુ.
નર્મદા જિલ્લામા ધો.10 ની પરીક્ષા માટે 6787 વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાંથી A1 ગ્રેડ મા માત્ર 3 વિદ્યાર્થી પાસ થયા છે. A2 ગ્રેડમા 65, B1 ગ્રેડમા 237 , B2 ગ્રેડમા 635 , C1 ગ્રેડમા 1465 , C2 ગ્રેડમા 1470 , D ગ્રેડમા 253 , E1 ગ્રેડમા 1380 ,અને E2 ગ્રેડમા 1264 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

નર્મદા જિલ્લાની શાળાઓના પરિણામની વાત કરીએ તો 10 ટકાથી પણ ઓછું પરિણામ લાવનાર 4 શાળાઓનો છે જયાંરે 30 ટકાથી પણ ઓછું પરિણામ લાવનાર જીલ્લામા કુલ 19 શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે. જયારે 100 ટકા પરિણામ લાવનારી 9 શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે.જેમાં રાજપીપળાની નવદુરગા હાઇસ્કુલનો સમાવેશ થાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here