નર્મદામાં કોરોના વાયરસ લોકડાઉન સંદર્ભે કુલ 659 કેસો કરી 1322 ઈસમો વિરુદ્ધ જાહેરનામાના ભંગ બદલ કાર્યવાહી કરવામાં આવી…

રાજપીપલા,

પ્રતિનિધિ :- મનોજ પારેખ (સેલંબા)

ડ્રોન દ્વારા 42 તથા સીસીટીવીના કુલ 42 કેસો સહિત 1322 ઇસમોની અટક કરાઈ

નર્મદામાં કુલ 1225 વાહનો ડિટેઇન કરી કુલ રૂા.226500/- નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યા

નર્મદા પોલીસ દ્વારા જિલ્લામાં માં અલગ અલગ જગ્યાએ ડ્રોન તેમજ સીસીટીવી તેમજ અન્ય રીતે ચાંપતી નજર રાખીને લોકડાઉન તથા જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર ઈસમો સામે તા. 25/3/20 થી 2/5/20 સુધી કુલ – 659 કેસો કરવામાં આવેલ જે પૈકી ડ્રોન દ્વારા 44 તથા સીસીટીવીના કુલ 42 કેસો સહિત કુલ 1322 ઇસમોની અટક કરી તેઓ સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.તેમજ લોકડાઉનની અવગણના કરી રોડ ઉપર વાહનો સાથે ફરતા તા.25/3/20 થી આજદિન સુધી કુલ – 1225 વાહનો ડિટેઇન કરી કુલ 226500 /- દંડ વસુલ કરવામાં આવ્યો છે. નર્મદા પોલીસ દ્વારા જાહેર જનતા માટે જ આ કડક કાયદાનું પાલન કરવા કટિબદ્ધ છે તેમ જ કોરોનાવાયરસ થી જાહેર જનતા સુરક્ષિત રહે અને સરકારના લોકડાઉનને સમર્થન મળી રહે તેના સંપૂર્ણ પ્રયાસો કરવા નર્મદા પોલીસ સતત તત્પર છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here