જનરલ ઓબ્ઝર્વરશ્રી ડૉ. સતીષ કુમાર એસ. અને ખર્ચ નિરીક્ષકશ્રી સુમિત ગજભીટોએ કેવડી ખાતે SST ટીમની મુલાકાત લઈ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું

છોટાઉદેપુર, ચારણ એસ વી :-

લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૪ અંતર્ગત છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ત્રીજા તબક્કામાં
તા. ૭ મી મે ના રોજ મતદાન થનાર છે. લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે જિલ્લામાં જનરલ ઓબ્ઝર્વરશ્રી ડૉ. સતીષ કુમાર એસ. અને ખર્ચ ઓબ્ઝર્વરશ્રી સુમિત ગજભીચેની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.
જનરલ ઓબ્ઝર્વરશ્રી ડૉ. સતીષ કુમાર એસ. અને ખર્ચ ઓબ્ઝર્વરશ્રી સુમિત ગજભીયે એ ૧૩૭- છોટાઉદેપુર વિધાનસભા મતદાર વિભાગના કેવડી ફોરેસ્ટ ચેકપોસ્ટ ખાતે કાર્યરત એસ.એસ.ટી. ટીમની મુલાકાત લઈને કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું, તેમજ જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડયું હતું.
આ મુલાકાત સમયે જનરલ ઓબ્ઝર્વરશ્રી અને ખર્ચ ઓબ્ઝર્વરશ્રી સાથે સંબંધિત અધિકારી- કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here